Hvordan kan nogen tvivle på at stemme imod Trump?

trump

Trump svarer her på, om han vil acceptere valgresultatet  (jeg så genudsendelsen på DR2 af #debatenight ) og altså: han er farlig.

Han er ikke latterlig men farlig: racistisk, kvindehadende, hadtalende, og voldsforherligende demagog. Hillary har bestemt sine fejl, men er intet af ovenstående . Det er derfor uforståeligt, at nogle liberale og venstreorienterede mener, at det er hip som hap med de to .

NEJ.

Trump er ekstremt farlig – og historiens dom vil være hård ved dem, som undlader at stemme på Hillary, fordi hun ikke er venstreorienteret nok – når det KAN give sejren til denne mand.

Det er for farligt til at lege hellig.

Jeg håber ikke, at folk spilder en stemme på Dr. Jill Stein fra Green Party eller Gary Johnson fra det libertære parti. I et system som det danske eller tyske med forholdstalsvalg ville det være noget andet, men i et system som det amerikanske med “The winner takes it all” , risikerer liberale og venstreorienterede amerikanere samt de libertære at splitte oppositionen mod Trump ved at sprede stemmerne.

Jeg håber ikke, at det sker – fordi i så fald indvarsler det for alvor en ny ustabil periode i international politik , vi ikke troede mulig for blot få år siden; finanskrise, gældskrise, EU i opløsning med Brexit og måske en Front National præsident i Frankrig samt Trump i USA.

Mellemkrigstiden om igen hvad angår usikkerhed, demagoger og opløsning af bindende samarbejder.

Godt solen skinner uden for i dag. Det levner håb.

Hvorfor jeg stemmer ja

eu

Jeg anbefaler et ja ved folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, fordi det giver bedre rettigheder for danske borgere – og andre EU-borgere – og fordi danskerne får indflydelse på udformning af nye regler, fremfor bare at skulle kopiere, hvad andre har besluttet. Og så vil jeg være tættere på udformningen af EUs politik – og ikke lade Danmark bevæge sig ud til Norge og måske snart Storbritannien.

EU er med alle sine fejl en succes, der har sikret fred, velstand, indflydelse fra små lande på de store landes ageren og forpligtende løsninger på grænseoverskridende problemer.

Dét vil jeg ikke fjerne mig fra, men tage fuldt del i.

Læs videre Hvorfor jeg stemmer ja

Dødssejler: S-top lægger sig atter op af V’s udlændinge-politik

Jamen, det er jo fremragende. Atter en gang søger Socialdemokraternes top at undgå, hvad de formoder – er kommende problemer med vælgerne ved at dreje deres udlændingepolitik mod højre.

Det fremgår af artiklen “Socialdemokraternes stille hop mod højre ” i Politiken d. 12. september, hvor følgende overvejelser i S-toppen er til grund:

Ønsket i den socialdemokratiske top er, at man ikke længere skal kunne smyge et ark papir ind mellem Venstre og Socialdemokraterne, når det gælder diskussionen om antallet af udlændinge i Danmark, og at Venstre skal have spillet det afgørende udlændingekort af hænde efter en række folketingsvalg, hvor udlændingepolitikken har spillet en nøglerolle.

Underligt at Mette Frederiksen ikke kan huske egne ord om højredrejning fra midten af nullerne: “Hver gang vi træder et skridt til højre, er der andre, der tager to. Vi kan ikke vinde slagsmålet”.

– Hvorfor prøver I så igen?, må man spørge. Det er en uinspireret form for politikudvikling, hvor S aldrig kan slå DF og Venstre, når partiet samtidig vil holde på sin arv og grund-humanistiske indstilling.

Måske de skulle kigge lidt i retning af deres kampfælle i UK, Jeremy Corbyn. Han tog til “Welcome Refugees “ umiddelbart efter at han var blevet valgt til formand for partiet ved en ur-afstemning i går.

Regeringen har lyttet: Dommerkendelser forud for aflytninger i udlandet

Det er meget glædeligt, at regeringen har lyttet til den massive kritik af forslaget om FE-adgang til at aflytte danskere i udlandet – uden retskendelse. Fremover skal en dommer tage stilling til enhver aflytning, som efterretningstjenesten ønsker at foretage på en dansker i udlandet.

 »På baggrund af de politiske drøftelser, som jeg har haft og den debat, der har været, så taler meget for en model, hvor FE i ethvert tilfælde indhenter en kendelse fra en dommer. Det kan FE ikke i dag, så det kræver en ændring af loven, og det lægger vi op til,« siger Nicolai Wammen.

Det er meget tilfredsstillende, som politisk aktiv og engageret samfundsborger at opleve at kritik kan føre til ændringer.

Og der bliver tilført flere ressourcer til tilsynet med efterretningstjenesterne:

 Også den kritik, har man lyttet til. Ifølge Forsvarsminister Nicolai Wammen lægger regeringen også op til, at man styrker tilsynet med efterretningstjenesten. Det skal ske ved, at man afsætter ekstra ressourcer, så sekretariatet, der hjælper tilsynet, kan ansætte flere medarbejdere.

»Det er naturligt, at når vi giver flere opgaver til efterretningstjenesten, at vi så også styrke tilsynet. Det skal betyde, at vi sikre, at der fortsat er en stærk kontrol – også med de nye beføjelser, som Forsvarets Efterretningstjeneste får,« siger Nicolai Wammen.

En rigtig god dag for Danmark – og en rigtig god dag for Radikale Venstre.

Adgang til FE-aflytning uden retskendelse: Justitia-brief øger bekymringen

Jeg kan kun anbefale, at man – hvis man har interesse for retspolitik og borgerrettigheder – følger Tænketanken Justitia med Jacob Mchangama i spidsen.

Han har sammen med lektor i Folkeret, Anders Henriksen fra Københavns Universitet, skrevet en gennemgang af, hvori problemerne ligger med terrorpakkens adgang for FE til aflytning af danskere i udlandet “FEs overvågning af danskere i udlandet uden retskendelse.”

Jeg håber, at regeringen besinder sig på den del af den nye terrorpakke – enten ved at droppe det eller skabe et retsgrundlag for, at der skal  indhentes dommerkendelse inden aflytning af danskere i udlandet

Terrorpakker: Aflytning uden dommerkendelse går ikke

Jeg har i dag til Politiken.dk udtalt mig som formand for Radikale Venstre i Roskilde om regeringens forslag til terror-bekæmpelse, hvor een ting byder mig meget stærkt imod – nemlig adgangen for Forsvarets Efterretningstjeneste til at aflytte danskere i udlandet uden dommerkendelse.

Jeg bliver spurgt, om jeg er overrasket – og svarer:

” Overrasket over Radikale Venstre er også partiets lokalformand i Roskilde Kim Elmose:

»Det overrasker mig lidt. Måske ikke så meget, for vi har desværre set, at vi også overordnet og generelt i forbindelse med Syrienskrigere har været med til at stemme for nogle ting, der for mig at se, er over grænsen i forhold til, hvad radikale Venstre skal gå med til«, siger han, der ikke bryder sig om forslaget om aflytning uden dommerkendelse.

»Jeg mener, det er et grundliggende vilkår i et retssamfund, at der har været en dommer inde over, inden der foretages en aflytning af personer. Der bør være mulighed for at have et korps af dommere, der hurtigt kan stille op og stå til rådighed og tage stilling til de ting, som Forsvarets Efterretningstjeneste vil fremlægge og så tage stilling til, om der kan iværksættes en aflytning« siger han og foreslår, at man i det mindste bør lave en ordning som for Politiets Efterretningstjeneste, der i hastetilfælde kan starte en aflytning, hvis tjenesten samtidig indleder arbejdet med at søge om en dommerkendelse.”

 

Enhedslisten træder ind i realiteternes kommunale verden

Det er en udmærket artikel, som Information har begået i dag med gennemgang af , hvor mange og hvilke budgetforlig, Enhedslisten deltager i for 2015. De deltager pt i 30 budgetforlig, hvoraf de 11 indebærer skattelettelser.

Det bliver selvfølgelig sat i forhold til, at EL på Borgen tordner mod skattelettelser – og det nyvalgte medlem af præsidiet, Per Clausen udtaler til avisen:

»Det er muligt, at vi måske har slugt for mange kameler for at være med i forligene. Det er noget af det, vi nu skal diskutere i partiet,« siger han og understreger, at partiet endnu mangler at få et overblik over, hvor stor politisk indflydelse det er lykkes for Enhedslisten at få rundt om i kommunerne.

Nu er Roskilde Kommune en af de 11 kommuner, hvor EL er gået med til skattelettelser – nemlig i forhold til dækningsbidraget, som letter trykket på erhvervslivet.  Men det sker som en del af et kompromis, hvor der til gengæld er flere penge til daginstitutioner, kommunens medarbejdere og skolerne samt cykelstier og klimaforbedringer.

Det er et bredt forlig med fem ud af byrådets syv partier; S, SF, R, K og EL – og det gør, at kommunen kan sætte gang i store og vigtige projekter fremadrettet , som vil gøre dagligdagen bedre – også for ELs vælgere.

Jeg håber ikke, at Per Clausens udtalelse kommer til at betyde slag til EL’s lokale folk fra Hovedbestyrelsen i partiet. EL går ind og tager ansvar – og får noget ud af det i de 30 kommuner.

Det er meget opløftende. Mit håb er , at det vil føre til mere realisme  i partiets tilgang til problemerne i Folketinget.

Vi skal ikke slå bommen ned for flygtninge

Artiklen som jeg er citeret i "Radiakale strides om et passende antal flygtninge"

 

 

 

Debatten bølger frem og tilbage oven på regeringens forslag om en ny lov, der ændrer på det retskrav på familiesammenføring, som asylansøgere har haft de seneste mange år.

I lovforslaget vil der angiveligt komme til at stå midlertidig opholdstilladelse i max to år til en start  og derudover først familiesammenføring efter ét år.

Det er et kompromis med S, der er kendt som strammere i Venstre-klassen, men det er over grænsen for, hvad Danmark kan tillade sig. Dét har jeg givet udtryk for i et citat til Politiken d. 14. oktober.  ( se foto ovenfor).

“Vi er et rigt samfund med faldende arbejdsløshed, og derfor har vi råd til tage 20.000 flygtninge. Kan vi sende 7 F-16-jagere i krig til hundredevis af millioner af kroner i udgift, kan vi sagtens lægge hus til mennesker i nød frem for at lade Sydeuropa sidde med aben”.

Om forslaget :
We’re not amused – at all – om det forslag. Jeg har deltaget i undersøgelsen fra Politiken og svaret, at det er en “dårlig idé” med det forslag – og ikke udtryk for god radikal politik. Samtidig har jeg noteret, at jeg bakker op om Morten Østergaard. Jeg er dybt uenig i beslutningen , men det handler ikke om hverken hans lederskab af partiet eller RV’s deltagelse i regeringen. Jeg ved, at flere kommuner udtrykker bekymringer over antallet af flygtninge, men det er ikke radikal politik at ændre på reglerne, fordi tingene bliver besværlige. Og vi kan godt hjælpe flere end 20.000 personer, fordi staten kan bakke økonomisk op.

Desuden: midlertidige løsninger har det med at blive permanente og vi har dyrekøbte erfaringer fra 90’erne jf bosniske flygtninge, og hvordan de tog det med “midlertidig opholdstilladelse”.

Læs mere
R-ordfører: vi tager ansvar når det er svært (Politiken 14.okt. 2014)
Radikale stejler over asylforslag (Politiken 14. oktober 2014)

Fremragende tillæg om EU og udfordringerne

Som ofte før viser Information vejen ved at udgive et solidt tillæg baseret på en rejse gennem Europa, hvor journalisterne har interviewet især unge om deres holdning til EUs betydning for deres liv – og beskrivelse af deres hverdag.

“Hvilket Europa vælger vi den 25. maj ?” hedder tillægget, der indeholder masser af god viden for den, der læser.

Bl.a. “Selv uforenelige kræfter kan finde løsninger i EU” hvor Mette Rodgers har fulgt det svenske Piratparties MEP,  Amelia Andersdotte en dag i Parlamentet eller “I Athen er demokrati blot en silhouet” med desillusionerede grækere, der leder efter nye bud på svar.

Tillægget burde være tvangslæsning for alle, der skal stemme ved valget.