Hvorfor stiller jeg op til Europaparlamentet?

Fremgangen for tiden på nationalt plan for nationalister og EU–modstandere skal bremses på europæisk plan – og Radikale Venstre skal være spydspidsen i arbejdet for et bæredygtig EU med balance på det sociale, økonomiske og miljømæssige område.

Ekspansiv økonomisk politik
Jeg vil arbejde for et EU, hvor medlemslandene i fællesskab åbner for en mere ekspansiv økonomisk politik i de enkelte lande for at stimulere økonomien – og hjælpe flere europæere ud af fattigdom og økonomisk stagnation. Det indebærer bl.a. en mere fair og ensartet beskatning af virksomheder.

Et mere socialt Europa
For mange europæere lever under usikre sociale forhold. Jeg vil arbejde for et EU med en stærkere social søjle, der styrker den sociale dimension med øget koordinering af arbejdsmarkedspolitik mellem landene for at sikre lige rettigheder og muligheder for de europæiske lønmodtagere.

EU-samarbejdet er den bedst mulige ramme for danskernes – og europæernes – mulighed for at håndtere de grænseoverskridende udfordringer som klimaproblemerne, flygtningestrømmene og social dumping.

På globalt plan er EU en progressiv kraft inden for klima, men samarbejdet kan gøre mere fx med mere fokus på skabelsen af de bedste muligheder for etablering af en cirkulær økonomi.

Et EU der sikrer borgernes digitale rettigheder
Som liberalt parti bør Radikale Venstre være helt i front, når det drejer sig om beskyttelsen af borgernes digitale retssikkerhed og retten til et privatliv online. Jeg vil kæmpe for at sikre borgernes ret til ikke at blive overvåget af private virksomheder og staten.

Data er borgernes egne. Jeg vil sikre, at borgerne i videst mulige omfang har overblik og kontrol over, hvem der tilgår de data, og hvad de bliver brugt til. Tilsagn om data-adgang skal kunne trækkes tilbage.

EU skal altid utvetydigt være på borgernes side over for virksomhederne i dette spørgsmål, som i alle andre spørgsmål i unionen, hvad enten det gælder sociale, økonomiske eller klimamæssige forhold.

Der er meget at ændre i EU, men rammen: det er den bedste for skabelsen af det bæredygtige Europa.