(Disclaimer: Jeg arbejder selv på et dagblad men derfor behøver jeg jo ikke være enig i, at de skal have særstatus.  )

Jeg læser i mit fagblad, Journalisten, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) nu lover / freder mediestøtten med momsfritagelse til dagbladene med ordene:

»De trykte medier ved vi af erfaring i høj grad er leverandør af nyheder til de elektroniske medier, og derfor ville det blive et kolossalt savn i hele mediebilledet, hvis de trykte medier bliver presset ud af de elektroniske medier.

Derimod kan kommercielle netaviser – som 180grader – godt vinke farvel til nogen tanker om mediestøtte :

I hvert fald i et vist omfang kan man sige, at de rent netbaserede tjenester ikke har voldsomme distributionsomkostninger i modsætning til de trykte medier. Det er lige præcis dét, der er min pointe. Hvis man skal sikre en lige konkurrence, skal man ikke nødvendigvis sikre de samme støtteordninger til pressen.

Det samme gælder i øvrigt for specialmedier som Computerworld og Nyhedsmagasinet Ingeniøren (disclaimer: jeg har arbejdet på begge ). De står stadigvæk til at skulle være momsbeskattede modsat aviserne, som de konkurrerer mod.

Ulogiske regler

Der er tale om uigennemskuelige regler og også ulogiske.

Enten er der mediestøtte til medier – uafhængigt af platformen, som Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby og socialdemokraten Mogensen Jensen har argumenteret for i Journalisten i november 2008 – eller også er der ingen mediestøtte.

Jeg er ikke nyliberalist – kunne aldrig drømme om at stemme for den siddende regering – men der skal være lighed for støtteordningerne.

Hvorfor netmedier per definition er mindre værd for demokratiet end dagbladene – dét forstår jeg ikke. Og hvorfor specialmedier på papir som Computerworld er mindre værd for demokratiet end Politiken – dét forstår jeg heller ikke.

Jeg er ikke imod mediestøtte, fordi det kan være nødvendigt for at sikre dybdeborende journalistik og demokratisk samtale i et lille sprogområde som dansk.

Vilkårene skal bare være lige – uanset platform.

Aviserne af papir bliver læst af færre og færre , mens nettet udfylder det hul . Det må mediernes minister også forholde sig til.

Nej, om igen , Anders Fogh Rasmussen & Co.

Mads Kristensen har også skrevet om Foghs udmelding, hvor 180graders redaktør Ole Birk Olesen også giver sit besyv med.

3 Comments

  1. Jeg kan også anbefale Martin Thorborgs audio-rant om selvsamme, hvor han blandt andet kommer ind på de udgifter et rent netmedie har, som det trykte ikke nødvendigvis har. Det er ikke småting.

  2. Som Ricco siger er Martin Thorborgs rant et lyt værd. Det er vanvittigt naivt at bruge de trykte mediers distributionsomkostninger som argument. Men det ligger jo nok i at netmediernes udgifter er sværere at få øje på for lægmand. Men man kunne måske have forventet at statsministeren ville sætte sig en smule ind i tingene før han kom med sådanne udtalelser.

  3. Jamen du har da fuldstændig ret, Kim – hvis de trykte medier skal støttes, skal net-medier også støttes – det er jo dem, der er fremtiden.
    Men hvor sætter man grænsen? Min lille blog – skal den også have støtte? Det ville sgu være dejligt!
    Indtil videre kan ikke en gang Dansk Journalistforbund se meningen med at give en smule støtte – f.eks. kunne mann på DJ´s hjemmeside hurtigt og gratis lave en oversigt over medlemmer, der blogger – eller stifte en “blogger-gruppe” som man har “distriktsbladgruppe” og alt muligt andet.
    Jeg har sendt dem en mail om emnet – men har ikke fået noget svar!

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.